משלוח חינם

בקניה מעל 299 ש"ח

תקנון

כללי
 1. אתר האינטרנט של אוטו פארטס קמא (להלן: "האתר") הינו חנות וירטואלית לרכישת חלקי חילוף חדשים לרבות אביזרים לרכב, טיפולים, מצברים, מסננים ועוד (להלן: "מוצרים") לציבור הלקוחות הגולשים באתר בארץ (להלן: "לקוחות").  
 2. תמונות המוצרים המפורסמות באתר הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בצבע המוצר ובמראהו לבין המוצר במציאות.
 3. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 4. כל לקוח המבצע רכישת מוצרים דרך האתר, מצהיר בזאת כי הינו מודע לתקנון האתר, מסכים ומקבל את כללי והוראות האתר ולא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ומפעיליו במישורין ו/או בעקיפין. 
 5. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

רכישת מוצרים

 1. רשאי לבצע רכישה ו/או פעולות באתר רק לקוח שמלאו לו 18 שנים.
 2. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי תקף על שמו, אשר הונפק כדין ואשר ניתן לסליקה בישראל ו/או בעל חשבון PayPal פעיל (להלן: "אמצעי התשלום").
 3. הזמנת הלקוח תתקבל אך ורק לאחר קבלת אישור אמצעי תשלום דרכה התחייב הלקוח להעביר את התשלום בגין המוצר אשר נרכש (להלן : "אישור עסקה").
 4. אישור העסקה:
  1. בנוסף לסעיף לעיל, מותנה אישור העסקה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה הנדרש, גם אם לא צויין זאת מפורשות באתר.
  2. הנהלת האתר לא תהא מחויבת במכירת המוצר וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם למשתמש.
  3. הנהלת האתר תודיע מראש ללקוח על אי זמינות המוצר במלאי, ותציג בפניו אפשרות להמתין להזמנת המוצר למשתמש ו/או זיכוי הלקוח וזאת תוך זמן סביר מביצוע ההזמנה.
  4. עם זיכויו כאמור מוותר הלקוח על כל טענה כנגד האתר בעניין זה.

אחריות

 1. האחריות הבלעדית בגין המוצרים הנמכרים באתר והמידע המופיע באתר בקשר למוצרים חלה על היצרנים, היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר.
 2. אין אחריות על חלקי חשמל / רכיבים אלקטרוניים.
 3. בכל מקרה בו תידרש הנהלת האתר לתת פיצוי ללקוח, גובה הפיצוי לא יעלה על מחיר המוצר אשר נרכש ע"י האתר וגרם את הנזק.

הגנה על פרטיות

 1. לקוח המעוניין ברכישת מוצר דרך האתר, יידרש הלקוח למסור בנוסף לאמצעי התשלום את פרטיו האישיים כגון ת.ז, כתובת, מספר טלפון וכל מידע חיוני לביצוע הרכישה.

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשלוח דואר אלקטרוני ללקוחות ולפנות אליהם במבצעים, פרסומים ועדכונים, אלא אם הודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בכך.
 2. פרטי הלקוח יישמרו ברישומי האתר (להלן : "רישומים") למעט, פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודת הזהות של הלקוחות אשר אינם נשמרים ברישומים. הפרטים אשר יישמרו ברישומים ישמשו אך ורק את הנהלת האתר ולא יועברו לצד ג' למעט חברת האשראי ו Paypal לצורך השלמת הרכישה.
 3. הגשת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית; נגד לקוח המזין פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין הגין נזקים אשר עשויים להיגרם לאוטו פארטס קמא.

ביטול עסקה

 1. לקוח רשאי לבטל רכישת מוצר דרך האתר עד 14 ימי עבודה מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 2. הביטול יעשה אך ורק לאחר הודעה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני כאשר באחריות הלקוח לוודא שההודעה הגיעה ליעד הנכון.
 3. לא ניתן להחזיר מוצר אשר הותקן ברכב ו/או בוצע בו שימוש. במידה והמוצר דורש התקנה יש לדרוש מהמתקין לבדוק את תקינות המוצר טרם ההתקנה. יובהר כי, במידה ויתגלה ע"י אוטו פארטס קמא כי התקלה הינה כתוצאה מרשלנות ו/או נזק שנגרם ע"י הלקוח ו/או צד ג' מטעם הלקוח, המוצא לא יוחלף.
 4. ביטול העסקה כפוף לכך כי הלקוח יחזיר את המוצר חדש באריזתו המקורית ואשר לא נעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 5. בעת ביטול עסקה, יזוכה הלקוח בכספו בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ הנמוך מביניהם. בנוסף, יחויב הלקוח בהוצאות המשלוח של המוצר לבית הלקוח.
 6. יודגש כי, דמי הביטול לא יחולו באם מדובר בפגם במוצר והחזרתו במקרה דלעיל תחול על אוטו פארטס קמא. 

משלוחים

טואול - אתרים באינטרנט